LỊCH TUYỂN SINH

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 28/05/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 15/03/2018 - 28/05/2018
Giờ học: 19:30-21:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 28/05/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 18/04/2018 - 28/05/2018
Giờ học: 17:30-19:30 T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Nhiếp ảnh số

Nhiếp ảnh số
Ngày khai giảng: 27/05/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 30/01/2018 - 27/05/2018
Giờ học: CN: 07:30-11:30; 13:30-17:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên Quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 08/05/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 03/04/2018 - 08/05/2018
Giờ học: 19:30-21:30 T2 đến T6
Thông tin khác:

- Các môn cộng thêm:

  + Anh văn căn bản 1

  + Computer Fundamental + Ms. Office

  + Giải thuật và Tư duy lập trình

  + Thiết kế hệ thống thông tin

  + Communication and Personality Development

Đăng ký