LỊCH TUYỂN SINH

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 28/05/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 15/03/2018 - 28/05/2018
Giờ học: 19:30-21:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 28/05/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 18/04/2018 - 28/05/2018
Giờ học: 17:30-19:30 T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Nhiếp ảnh số

Nhiếp ảnh số
Ngày khai giảng: 27/05/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 30/01/2018 - 27/05/2018
Giờ học: CN: 07:30-11:30; 13:30-17:30
Thông tin khác:
Đăng ký