LỊCH TUYỂN SINH

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 20/10/2017
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 20/09/2017 - 20/10/2017
Giờ học: 15:00-17:00 T2 đến T6
Thông tin khác:

- Chương trình không thi tuyển đầu vào

- Các môn cộng thêm: Anh văn căn bản 1, 2; Anh văn chuyên ngành cho các môn học bằng tiếng Anh.

 

Đăng ký

Giải phát soạn bài giảng e-Learning

Giải pháp soạn bài giảng e-Learning
Ngày khai giảng: 15/10/2017
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 20/09/2017 - 15/10/2017
Giờ học: CN: 07:30-11:30; 13:30-17:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 12/10/2017
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 20/09/2017 - 12/10/2017
Giờ học: 19:30-21:30,T 3-5-7
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên Quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 05/10/2017
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 21/08/2017 - 05/10/2017
Giờ học: 09:00-11:00 T2 đến T6
Thông tin khác:

- Các môn cộng thêm:

  + Anh văn căn bản 1

  + Computer Fundamental + Ms. Office

  + Giải thuật và Tư duy lập trình

  + Thiết kế hệ thống thông tin

  + Communication and Personality Development

Đăng ký

Nhiếp ảnh số

Nhiếp ảnh số
Ngày khai giảng: 01/10/2017
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 25/08/2017 - 01/10/2017
Giờ học: CN: 07:30-11:30; 13:30-17:30
Thông tin khác:
Đăng ký