LỊCH TUYỂN SINH

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 31/07/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 29/05/2018 - 31/07/2018
Giờ học: 19:30-21:30,T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 31/07/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 28/06/2018 - 31/07/2018
Giờ học: 17:30-19:30 T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 31/07/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 25/06/2018 - 31/07/2018
Giờ học: 09:00-11:00, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký