KHÔNG “KHÓ” ĐỂ TRỞ THÀNH GRAPHIC DESIGNER “THỰC THỤ”
 SÂN CHƠI “GIẢI NHIỆT” MÙA HÈ - CUSC SUMMER CAMP
 Chuyên đề Chụp ảnh với Smartphone: Dễ hay Khó?
 CUSC SUMMER CAMP - Nhanh tay đăng ký tham gia
 CHUNG ĐỨC HÀO - SINH VIÊN ARENA - TÁC PHẨM XUẤT SẮC NHẤT HALOGRAPHY RACE CONTEST 2017
 "CHUẨN" KỸ NĂNG PHỎNG VẤN và "SĂN" VIỆC LÀM CÙNG GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ IVS
 Mời tham dự OPEN HOUSE - Chuyên đề "CHUẨN" KỸ NĂNG PHỎNG VẤN - "SĂN" VIỆC LÀM tại IVS
 TRỞ THÀNH GRAPHIC DESIGNER “THỰC THỤ” CÙNG SINH VIÊN CUSC - ARENA
 TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP THPT 2017
 CUSC's Talent 2017 - Mừng xuân Đinh Dậu