Hội thảo “CÙNG CON CHỌN NGHỀ” với CUSC và PGS. TS Tâm lý Huỳnh Văn Sơn
 KHÔNG “KHÓ” ĐỂ TRỞ THÀNH GRAPHIC DESIGNER “THỰC THỤ”
 SÂN CHƠI “GIẢI NHIỆT” MÙA HÈ - CUSC SUMMER CAMP
 Chuyên đề Chụp ảnh với Smartphone: Dễ hay Khó?
 CUSC SUMMER CAMP - Nhanh tay đăng ký tham gia
 CHUNG ĐỨC HÀO - SINH VIÊN ARENA - TÁC PHẨM XUẤT SẮC NHẤT HALOGRAPHY RACE CONTEST 2017
 "CHUẨN" KỸ NĂNG PHỎNG VẤN và "SĂN" VIỆC LÀM CÙNG GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ IVS
 Mời tham dự OPEN HOUSE - Chuyên đề "CHUẨN" KỸ NĂNG PHỎNG VẤN - "SĂN" VIỆC LÀM tại IVS
 TRỞ THÀNH GRAPHIC DESIGNER “THỰC THỤ” CÙNG SINH VIÊN CUSC - ARENA
 TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP THPT 2017