LỊCH TUYỂN SINH

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 08/09/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 10/08/2018 - 08/09/2018
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 31/08/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 30/07/2018 - 31/08/2018
Giờ học: 13:00-15:00, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên Quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 31/08/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 02/07/2018 - 31/08/2018
Giờ học: 19:30-21:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên Quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 31/08/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 02/07/2018 - 31/08/2018
Giờ học: 13:00-15:00, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 31/08/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 30/07/2018 - 31/08/2018
Giờ học: 17:30-19:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký