LỊCH TUYỂN SINH
LỊCH TUYỂN SINH

Thiết kế Web và lập trình Front-end

Thiết kế Web và lập trình Front-end
Ngày khai giảng: 23/11/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 14/10/2019 - 23/11/2019
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Dựng mô hình nội ngoại thất với 3Ds Max

Dựng mô hình nội ngoại thất với 3Ds Max
Ngày khai giảng: 28/11/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 01/11/2019 - 28/11/2019
Giờ học: 17:30-19:30, T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 28/11/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 30/10/2019 - 28/11/2019
Giờ học: 17:30-19:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 28/11/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 30/10/2019 - 28/11/2019
Giờ học: 19:30-21:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 30/11/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 01/11/2019 - 30/11/2019
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Phát triển ứng dụng Android

Phát triển ứng dụng cho Android
Ngày khai giảng: 30/11/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 25/10/2019 - 30/11/2019
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình IoT với Arduino

Lập trình IoT với Arduino
Ngày khai giảng: 21/12/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 04/11/2019 - 21/12/2019
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình Back-end với PHP & MySQL

Lập trình Back-end với PHP & MySQL
Ngày khai giảng: 29/12/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 12/11/2019 - 29/12/2019
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký