LỊCH TUYỂN SINH
LỊCH TUYỂN SINH

Lập trình IoT với Arduino

Lập trình IoT với Arduino
Ngày khai giảng: 22/07/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 03/07/2019 - 22/07/2019
Giờ học: 13:30-16:30, T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 31/07/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 28/06/2019 - 31/07/2019
Giờ học: 09:00-11:00, Thứ 2 đến thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 31/07/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 28/06/2019 - 31/07/2019
Giờ học: 09:00-11:00, Thứ 2 đến thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Nhiếp ảnh số

Nhiếp ảnh số
Ngày khai giảng: 09/08/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 03/07/2019 - 09/08/2019
Giờ học: 17:30-19:30 T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Kiểm thử phần mềm cơ bản (Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp - Module 1)

Kiểm thử phần mềm cơ bản (Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp - Module 1)
Ngày khai giảng: 10/08/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 28/02/2019 - 10/08/2019
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Quản trị mạng doanh nghiệp

Quản trị mạng Doanh nghiệp
Ngày khai giảng: 10/08/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 25/04/2019 - 10/08/2019
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 24/08/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 08/07/2019 - 24/08/2019
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình Web cơ bản

Lập trình Web cơ bản
Ngày khai giảng: 24/08/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 08/07/2019 - 24/08/2019
Giờ học: T7: 07:30-11:30, CN: 13:30-17:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình Web với PHP & MySQL

Lập trình Web với PHP & MySQL
Ngày khai giảng: 11/09/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 10/07/2019 - 11/09/2019
Giờ học: 17:30-19:30, T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình IoT với Arduino

Lập trình IoT với Arduino
Ngày khai giảng: 14/09/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 10/06/2019 - 14/09/2019
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Phát triển ứng dụng Android

Phát triển ứng dụng cho Android
Ngày khai giảng: 26/09/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 17/07/2019 - 26/09/2019
Giờ học: 17:30-19:30, T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên quốc tế (Năm 2)

Lập trình viên Quốc tế (Năm 2)
Ngày khai giảng: 30/09/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 03/04/2019 - 30/09/2019
Giờ học: 19:30-21:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Phát triển ứng dụng Web với LARAVEL & ANGULARJS

Phát triển ứng dụng Web với Laravel & AngularJS
Ngày khai giảng: 03/10/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 20/06/2019 - 03/10/2019
Giờ học: 17:30-19:30, T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký