LỊCH TUYỂN SINH
LỊCH TUYỂN SINH

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 02/01/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 30/11/2018 - 02/01/2019
Giờ học: 17:30-19:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Dựng mô hình nội ngoại thất với 3Ds Max

Dựng mô hình nội ngoại thất với 3Ds Max
Ngày khai giảng: 20/12/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 20/11/2018 - 20/12/2018
Giờ học: 17:30-19:30 T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 20/12/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 16/11/2018 - 20/12/2018
Giờ học: 17:30-19:30 T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

Nhiếp ảnh số

Nhiếp ảnh số
Ngày khai giảng: 15/12/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 06/11/2018 - 15/12/2018
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký