LỊCH TUYỂN SINH
LỊCH TUYỂN SINH

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 30/11/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 11/10/2018 - 30/11/2018
Giờ học: 17:30-19:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 16/11/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 18/10/2018 - 16/11/2018
Giờ học: 17:30-19:30 T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên Quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 26/10/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 01/10/2018 - 26/10/2018
Giờ học: 19:30-21:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký