LỊCH TUYỂN SINH
LỊCH TUYỂN SINH

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 27/06/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 19/05/2020 - 27/06/2020
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên Quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 30/06/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 20/05/2020 - 30/06/2020
Giờ học: 17:30-19:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 30/06/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 06/05/2020 - 30/06/2020
Giờ học: 19:30-21:30,T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Dựng mô hình nội ngoại thất với 3Ds Max

Dựng mô hình nội ngoại thất với 3Ds Max
Ngày khai giảng: 18/07/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 20/05/2020 - 18/07/2020
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký