LỊCH TUYỂN SINH
LỊCH TUYỂN SINH

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 24/08/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 08/07/2019 - 24/08/2019
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình Web cơ bản

Lập trình Web cơ bản
Ngày khai giảng: 24/08/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 08/07/2019 - 24/08/2019
Giờ học: T7: 07:30-11:30, CN: 13:30-17:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 30/08/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 31/07/2019 - 30/08/2019
Giờ học: 07:00-09:00, Thứ 2 đến thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 30/08/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 19/08/2019 - 30/08/2019
Giờ học: 15:00-17:00, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Quản trị mạng doanh nghiệp

Quản trị mạng Doanh nghiệp
Ngày khai giảng: 07/09/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 07/08/2019 - 07/09/2019
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình Web với PHP & MySQL

Lập trình Web với PHP & MySQL
Ngày khai giảng: 12/09/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 12/08/2019 - 12/09/2019
Giờ học: 19:30-21:30,T3-5-7
Thông tin khác:
Đăng ký

Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp (Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp - Module 2)

Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp (Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp - Module 2)
Ngày khai giảng: 13/09/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 07/08/2019 - 13/09/2019
Giờ học: 19:30-21:20,T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Kiểm thử phần mềm cơ bản (Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp - Module 1)

Kiểm thử phần mềm cơ bản (Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp - Module 1)
Ngày khai giảng: 14/09/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 07/08/2019 - 14/09/2019
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình IoT với Arduino

Lập trình IoT với Arduino
Ngày khai giảng: 14/09/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 10/06/2019 - 14/09/2019
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Phát triển ứng dụng Android

Phát triển ứng dụng cho Android
Ngày khai giảng: 26/09/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 17/07/2019 - 26/09/2019
Giờ học: 17:30-19:30, T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên quốc tế (Năm 2)

Lập trình viên Quốc tế (Năm 2)
Ngày khai giảng: 30/09/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 03/04/2019 - 30/09/2019
Giờ học: 19:30-21:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 30/09/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 19/08/2019 - 30/09/2019
Giờ học: 17:30-19:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Phát triển ứng dụng Web với LARAVEL & ANGULARJS

Phát triển ứng dụng Web với Laravel & AngularJS
Ngày khai giảng: 03/10/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 20/06/2019 - 03/10/2019
Giờ học: 17:30-19:30, T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký