LỊCH TUYỂN SINH
LỊCH TUYỂN SINH

Quản trị mạng doanh nghiệp

Quản trị mạng Doanh nghiệp
Ngày khai giảng: 13/10/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 20/09/2019 - 10/11/2019
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Kiểm thử phần mềm cơ bản (Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp - Module 1)

Kiểm thử phần mềm cơ bản (Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp - Module 1)
Ngày khai giảng: 26/10/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 15/09/2019 - 26/10/2019
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Phát triển ứng dụng Android

Phát triển ứng dụng cho Android
Ngày khai giảng: 26/10/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 25/09/2019 - 26/10/2019
Giờ học: 17:30-19:30, T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình Back-end với PHP & MySQL

Lập trình Back-end với PHP & MySQL
Ngày khai giảng: 26/10/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 24/09/2019 - 26/10/2019
Giờ học: T7: 07:30-11:30, CN: 13:30-17:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 29/10/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 01/10/2019 - 29/10/2019
Giờ học: 17:30-19:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 29/10/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 01/10/2019 - 29/10/2019
Giờ học: 19:30-21:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 30/10/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 26/09/2019 - 30/10/2019
Giờ học: 17:30-19:30 T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Dựng mô hình nội ngoại thất với 3Ds Max

Dựng mô hình nội ngoại thất với 3Ds Max
Ngày khai giảng: 02/11/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 15/10/2019 - 02/11/2019
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình IoT với Arduino

Lập trình IoT với Arduino
Ngày khai giảng: 02/11/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 15/09/2019 - 02/11/2019
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Phát triển ứng dụng Web với LARAVEL & ANGULARJS

Phát triển ứng dụng Web với Laravel & AngularJS
Ngày khai giảng: 12/11/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 03/10/2019 - 12/11/2019
Giờ học: 17:30-19:30, T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế Web và lập trình Front-end

Thiết kế Web và lập trình Front-end
Ngày khai giảng: 23/11/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 14/10/2019 - 23/11/2019
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký