LỊCH TUYỂN SINH
LỊCH TUYỂN SINH

Lập trình viên Quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 31/08/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 30/07/2020 - 31/08/2020
Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 31/08/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 30/07/2020 - 31/08/2020
Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 31/08/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 30/07/2020 - 31/08/2020
Giờ học: 17:30-19:30 T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

Nhiếp ảnh số & Xử lý ảnh hậu kỳ

Nhiếp ảnh số và xử lý ảnh hậu kỳ
Ngày khai giảng: 19/09/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 05/08/2020 - 19/09/2020
Giờ học: thứ 7: 07h30-11h30, 13h30-17h30
Thông tin khác:
Đăng ký