LỊCH TUYỂN SINH
LỊCH TUYỂN SINH

Lập trình viên Quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 30/07/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 30/06/2020 - 30/07/2020
Giờ học: 17:30-19:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 30/07/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 30/06/2020 - 30/07/2020
Giờ học: 19:30-21:30,T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 03/08/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 30/06/2020 - 03/08/2020
Giờ học: 19:30-21:30, T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Nhiếp ảnh số & Xử lý ảnh hậu kỳ

Nhiếp ảnh số và xử lý ảnh hậu kỳ
Ngày khai giảng: 15/08/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 29/06/2020 - 15/08/2020
Giờ học: thứ 7: 07h30-11h30, 13h30-17h30
Thông tin khác:
Đăng ký