LỊCH TUYỂN SINH
LỊCH TUYỂN SINH

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 01/03/2021
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 27/01/2021 - 01/03/2021
Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 03/03/2021
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 30/12/2020 - 03/03/2021
Giờ học: 17:30-19:30 T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên Quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 22/03/2021
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 26/01/2021 - 22/03/2021
Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký