LỊCH TUYỂN SINH
LỊCH TUYỂN SINH

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 12/05/2021
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 02/03/2021 - 12/05/2021
Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Nhiếp ảnh số & Xử lý ảnh hậu kỳ

Nhiếp ảnh số và xử lý ảnh hậu kỳ
Ngày khai giảng: 22/05/2021
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 06/04/2021 - 22/05/2021
Giờ học: Thứ 7: 07h30-11h30, 13h30-17h30
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 25/05/2021
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 30/03/2021 - 25/05/2021
Giờ học: 17:30-19:30 T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên Quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 01/06/2021
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 04/05/2021 - 01/06/2021
Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký