LỊCH TUYỂN SINH
LỊCH TUYỂN SINH

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật Đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 15/11/2021
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 20/10/2021 - 15/11/2021
Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên Quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 15/11/2021
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 20/10/2021 - 15/11/2021
Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 08/12/2021
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 11/10/2021 - 08/12/2021
Giờ học: 17h30-19h30, thứ 2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký