TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Example Frame
Tin tuyển sinh
Chương trình CUSC & KVIP OPENDAY 2018 dành cho doanh nghiệp

CUSC & KVIP OPENDAY 2018 là sự kiện do Tung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ (CUSC) và Vườn Ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (KVIP) phối hợp tổ chức. Chương trình hứa hẹn sẽ giúp doanh nghiệp có cơ hội tìm hiểu về lĩnh vực hoạt động của KVIP cũng như khám phá dịch vụ hỗ trợ tại KVIP ...

Tin hoạt động
Sự kiện CUSC START-UP TOUR 2018 dành cho sinh viên CUSC

Nhận thức được mối quan tâm của sinh viên về vấn đề khởi nghiệp, Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ (CUSC) đã phối hợp với Vườn Ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (KVIP) tổ chức CUSC START-UP TOUR 2018. Chương trình hứa hẹn sẽ giúp các bạn sinh viên có cơ hội tìm hiểu về lĩnh vực ...