LỊCH TUYỂN SINH
LỊCH TUYỂN SINH

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 30/05/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 15/02/2019 - 30/05/2019
Giờ học: 17:30-19:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Nhiếp ảnh số

Nhiếp ảnh số
Ngày khai giảng: 30/03/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 17/12/2018 - 30/03/2019
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 13:30-17:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 28/02/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 03/01/2019 - 28/02/2019
Giờ học: 19:30-21:30, T3-5-7
Thông tin khác:
Đăng ký

Dựng mô hình nội ngoại thất với 3Ds Max

Dựng mô hình nội ngoại thất với 3Ds Max
Ngày khai giảng: 26/02/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 28/12/2018 - 26/02/2019
Giờ học: 17:30-19:30 T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

Xử lý ảnh hậu kỳ

Xử lý ảnh hậu kỳ
Ngày khai giảng: 23/02/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 31/01/2019 - 23/02/2019
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên Quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 18/02/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 25/12/2018 - 18/02/2019
Giờ học: 19:30-21:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký