Trung tâm đào tạo mỹ thuật đa phương tiện CUSC - Arena > Đào tạo quốc tế > Mỹ thuật đa phương tiện Arena > Học kỳ 2: THIẾT KẾ WEB
MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN AMSP (phiên bản 2017)

Semester 2: Web designing Suite

 THIẾT KẾ WEB

1. Tổng quan:

Cung cấp các kỹ năng về thiết kế Website và Games. Học viên học thiết kế Website tương tác, chuẩn bị các kiến thức về hoạt cảnh cho Website, lưu trữ và bảo trì website.

2. Mục đích:

Chương trình cung cấp cho học viên các kỹ năng về thiết kế website. Học viên học cách thiết kế website có khả năng tương tác, phong phú và hấp dẫn với kỹ thuật hoạt hoạ, kiểm soát và duy trì chúng.

3. Chi tiết chương trình học:

 TT MÔN HỌC PHẦN MỀM
1
 Web Designing Concepts
 Tổng quan về thiết kế Web
HTML5
JQuery Javascript
Adobe Animate CC
 Adobe Dream Weaver CC

 

 2
 Designing for Web using Markup Language and Style Sheets
 Thiết kế Web với Markup Language và Style Sheets
 3
 Developing Interactive Web Page
 Xây dựng phát triển Web tương tác
 4
 Web Animation using Animate CC
 Hoạt ảnh web với Animate CC
 5
 Digital Marketing and Media Concepts
 Truyền thông và tiếp thị số
 6
 UI and UX for Responsive Web Design
 Thiết kế Web tương thích với giao diện người dùng
 7
 Web Page Design
 Thiết kế giao diện Web
8
 Web Portfolio
 Dự án xây dựng Web tương tác

4. Lợi ích sau khoá học:

Sau khi hoàn thành học kỳ 2: học viên có thể thiết kế các website hoàn chỉnh, có tính tương tác cao, tạo lập các ứng dụng Multimedia cho website. Học viên có khả năng kiểm soát và duy trì các website.

5. Cơ hội nghề nghiệp:

Trong các lĩnh vực thiết kế giao diện Web và phát triển các Web tương tác, bảo trì và quản trị Web tại các công ty phần mềm, thiết kế Web ở các vị trí như: Nhà thiết kế tương tác, Thiết kế giao diện cho Web, Quản trị Web, Chuyên gia tích hợp nội dung số, Nghệ sỹ hoạt hình cho Web, Truyền thông và tiếp thị số …