Trung tâm đào tạo mỹ thuật đa phương tiện CUSC - Arena > Đào tạo quốc tế > Mỹ thuật Đa phương tiện (ADIM) > Học kỳ 3: CÔNG NGHỆ PHIM ẢNH VÀ GAME
MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN AMSP (phiên bản 2017)

    Semester 3: Multimedia & Digital Fx Suite

CÔNG NGHỆ PHIM ẢNH VÀ GAME

1. Tổng quan:

Học kỳ 3 cung cấp các kỹ năng để làm film kỹ thuật số như viết kịch bản, biên tập âm thanh, chỉnh sửa video; kỹ năng làm kỹ xảo, hậu kỳ; và thiết kế mô hình, nhân vật Game.

2. Chi tiết chương trình học:

 TT MÔN HỌC PHẦN MỀM
1
 Concepts of Digital Film Making
 Khái niệm về phim kỹ thuật số
Adobe Audition CC
Adobe Premier CC
3D Max
Adobe After Effects
 
 2
 Storyboarding
 Kịch bản phân cảnh
 3
 Working With Audio
 Xử lý Âm thanh
 4
 Video Editing
 Biên tập video
 5
 Digital Compositing
 Xuất phim kỹ thuật số
 6
 Game Idea and Visualization
 Ý tưởng và kịch bản cho game
 7
 3D Modeling for Games
 Xây dựng mô hình 3D cho Game
 8
 3D Texturing for Games
 Tạo chất liệu mô hình 3D cho Game
 9
 Level Designing
 Thiết kế cấp độ cho game
 10
 Portfolio-3D Game design
 Dự án thiết kế Game 3D

3. Lợi ích sau khoá học:

- Hiểu về tầm quan trọng của giải phẫu học trong hoạt họa

- Hiểu về cấu trúc cơ thể người

- Viết và chuyển thể kịch bản điện ảnh, tầm quan trọng của việc xây dựng storyboards

- Tạo kịch bản phân cảnh hoạt hình, ghi âm và chỉnh sửa âm thanh

- Biên tập video

- Học sản xuất Game 3D bao gồm dựng hình, làm chất liệu, ánh sáng, chuyển động/thuộc tính của nhân vật…

- Thiết kế game tương tác theo từng level phù hợp với người chơi

- Tạo đồ họa chuyển động kĩ thuật số

4. Cơ hội nghề nghiệp:

Học viên có thể tham gia lĩnh vực xử lý âm thanh, video và phim tại các công ty xây dựng phim quảng cáo, video nhạc, sản xuất phim với các vị trí như: Nghệ sỹ vẽ kịch bản phân cảnh, Kỹ thuật viên âm thanh, Nhà biên tập phim, video, nghệ sỹ dựng mô hình 3D, chuyên gia kỹ xảo điện ảnh số, …; lĩnh vực sản xuất Game với những kiến thức vững vàng về quy trình làm Game: lên ý tướng; mô hình hoá, hình nền và các thành phần chính trong Game, hoạt hình của nhân vật, chất liệu da, trang bị, ánh sáng, đạo cụ, vũ khí, ...