Trung tâm đào tạo mỹ thuật đa phương tiện CUSC - Arena > Đào tạo quốc tế > Mỹ thuật Đa phương tiện (ADIM) > Học kỳ 4: HOẠT HÌNH 3D
MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN AMSP (phiên bản 2017)

 Semester 4: 3D Animation Suite

HOẠT HÌNH 3D

1. Tổng quan:

Học kỳ 4 trang bị cho học viên các kỹ năng về tạo hình và thiết kế nhân vật hoạt hình 3D để trở thành chuyên gia vững vàng về kỹ thuật dựng mô hình, làm vật liệu và diễn hoạt chuyển động, ... đáp ứng nhu cầu của ngành hoạt hình 3D hiện đại. 

2. Bằng cấp:

Hoàn thành Năm thứ 2, học viên nhận bằng ADIM (Advanced Diploma in Multimedia) do Aptech Ấn Độ cấp

3. Chi tiết chương trình học:

 STT MÔN HỌC PHẦN MỀM
1
 Digital Preproduction
 Xây dựng kế hoạch sản xuất sản phẩm kỹ thuật số
 
Maya
Unity 3D
 

 

 2
 3D Modeling
 Dựng nhân vật hoạt hình
 3
 Texturing
 Tạo chất liệu cho nhân vật
 4
 Lighting and Rendering
 Ánh sáng và kết xuất hình ảnh
 5
 Rigging
 Tạo khung xương cho nhân vật
 6
 Character Animation
 Tạo chuyển động cho nhân vật hoạt hình
7
 Portfolio development with Demo Reel
 Dự án phim hoạt hình 3D
8
 Communication and Personalilty Development 2 
 Phát triển kỹ năng giao tiếp và nghề nghiệp 2
9  Intership 2
 Thực tập thực tế 2

 4. Lợi ích sau khoá học:

- Diễn hoạt 3D

- Tạo và chỉnh sửa chất liệu

- Hiểu biết về kỹ thuật ánh sáng để tạo ra những hình ảnh trung thực nhất

- Set up cảnh quay và các nhân vật

- Hiểu được sự phức tạp và tầm quan trọng của quy trình tiền sản xuất phim hoạt họa

5. Cơ hội nghề nghiệp:

Trong các lĩnh vực thiết kế phim hoạt hình 3D tại các công ty quảng cáo, làm phim hoạt hình, xây dựng các hiệu ứng kỹ xảo điện ảnh ở các vị trí như: Nghệ sỹ dựng mô hình 3D, Chuyên gia chuyển động 3D, Chuyên gia sản xuất phim hoạt hình 3D,…