Trung tâm đào tạo mỹ thuật đa phương tiện CUSC - Arena > Đào tạo quốc tế > Mỹ thuật đa phương tiện Arena > Học kỳ 4: HOẠT HÌNH 3D
MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN AMSP (phiên bản 2017)

 Semester 4: 3D Animation Suite

HOẠT HÌNH 3D

1. Tổng quan:

Học kỳ này xem xét các khía cạnh toàn diện về thiết kế hoạt hình 3D, kỹ năng Morphing 3D, học các kỹ năng về hoạt hình 3D, thiết kế nhân vật và Morphing.

2. Mục đích:

Trang bị cho học viên các kỹ năng về tạo hình và thiết kế nhân vật hoạt hình 3D.

3. Chi tiết chương trình học:

 STT MÔN HỌC PHẦN MỀM
1
 Digital Preproduction
 Xây dựng kế hoạch sản xuất sản phẩm kỹ thuật số

 2
 3D Modeling
 Dựng nhân vật hoạt hình
 3
 Texturing
 Tạo chất liệu cho nhân vật
 4
 Lighting and Rendering
 Ánh sáng và kết xuất hình ảnh
 5
 Rigging
 Tạo khung xương cho nhân vật
 6
 Character Animation
 Tạo chuyển động cho nhân vật hoạt hình
7
 Portfolio development with Demo Reel
 Dự án phim hoạt hình 3D

 4. Lợi ích sau khoá học:

Học viên có khả năng xây dựng và phát triển các phim hoạt hình chất lượng cao, Morphing và wraping cho các cảnh tĩnh.

5. Cơ hội nghề nghiệp:

Trong các lĩnh vực thiết kế phim hoạt hình 3D tại các công ty quảng cáo, làm phim hoạt hình, xây dựng các hiệu ứng kỹ xảo điện ảnh ở các vị trí như: Nghệ sỹ dựng mô hình 3D, Chuyên gia chuyển động 3D, Chuyên gia sản xuất phim hoạt hình 3D,…