Chuyện theo đuổi ước mơ của giải Vàng cuộc thi làm phim hoạt hình 3D “100HRS-Creative Marathon”
 Sinh viên CUSC-ARENA vượt qua rào cản Code để hoàn thành xuất sắc đồ án Học kỳ II
 Khuấy động mùa hè vơi CUSC SUMMER CAMP 2019
 Cùng chắp cánh bay xa với CUSC ARENA
 Chuyên đề “Sáng tạo nhân vật game 3D với Chuyên gia Digital Works – Nhật Bản”
 Bí mật hậu trường đằng sau những bộ phim hoạt hình
 Sáng tạo nhân vật Game 3D và Cơ hội nghề nghiệp với DIGITAL WORKS-Nhật Bản
 Hướng nghiệp trong thời đại kỷ nguyên số
 Cuộc thi ảnh CUSC 2019 - Chủ đề "GÓC NHÌN MỚI - SÁNG TẠO MỚI"
 CUSC's Talent 2019 - Nơi tài năng tỏa sáng