Workshop Thiết kế nhân vật hoạt hình 3D với với Maya
 Học sinh 2k - Chọn nghề cho tương lai 4.0
 NĂM MỚI - 2018 - AI CŨNG CÓ LỘC CUSC
 TOP 10 KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP VÀ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG CHO SINH VIÊN CUSC
 NGÀY HỘI CÔNG NGHỆ VÀ TUYỂN DỤNG 2018
 THÂN MỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA CUSC's TALENT 2018
 Workshop "Thiết kế nhãn đóng gói sản phẩm"
 "e-Learning" Xu hướng tất yếu của thời đại
 “An toàn và Bảo mật thông tin cá nhân” - cần thiết và cần biết
 CUSC nâng tầm bản lĩnh IT - Ưu đãi học phí nhóm