TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN IT VÀ DESIGNER
 Vitop Media Mekong tuyển nhân viên Thiết kế Đồ họa
 DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TUYỂN DỤNG THÁNG 08 NĂM 2017 (ĐỢT 1)
 VIETCONT TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 08 NĂM 2017 (ĐỢT 2)
 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 09 NĂM 2017 (ĐỢT 1)
 TUYỂN DỤNG DESIGNER
 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 10 NĂM 2017 (ĐỢT 1)
 CƠ HỘI VIỆC LÀM (Đợt 2 - tháng 10.2017)
 VIỆC LÀM TRONG TẦM TAY (ĐỢT 1 THÁNG 11 - 2017)