Talkshow CUSC-ARENA STORY
 CUSC ARENA MULTIMEDIA – ĐIỂM ĐẾN LÝ TƯỞNG CỦA NHỮNG ĐAM MÊ SÁNG TẠO
 ĐĂNG KÝ THAM GIA CUSC SUMMER CAMP 2018
 Talkshow CUSC-ARENA STORY - Chủ đề GIẤC MƠ START-UP
 CUSC TALKSHOW - CHỦ ĐỀ: SẴN SÀNG CHO SỰ NGHIỆP VÀ TƯƠNG LAI CÙNG APTECH
  Thông báo v/v Hướng dẫn sinh viên sử dụng dịch vụ tại TT Học liệu
 CUSC KICK OFF MEETING 2018
 Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa KVIP và CUSC
 Tham quan kiến tập Mỹ thuật Đa phương tiện Quốc tế
 HỘI TRẠI VĂN HÓA THANH NIÊN 2018 - THANH XUÂN CỦA CHÚNG TA