Photobank Việt Nam đang có nhu cầu tuyển Nhân Viên Photoshop
 Công ty TNHH Bao bì Cường Đại tuyển Nhân viên thiết kế bao bì nhựa
 Lalamove HCMC tuyển Graphic Designer
 Công ty TNHH Agency Spring Việt Nam tuyển Layout Designer
 TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN IT VÀ DESIGNER
 Vitop Media Mekong tuyển nhân viên Thiết kế Đồ họa
 DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TUYỂN DỤNG THÁNG 08 NĂM 2017 (ĐỢT 1)
 VIETCONT TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 08 NĂM 2017 (ĐỢT 2)
 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 09 NĂM 2017 (ĐỢT 1)