Nhằm tạo sân chơi cho các sinh viên CUSC yêu thích nhiếp ảnh, sáng tác các tác phẩm có giá trị nghệ thuật hướng đến giá trị "Chân - Thiện - Mỹ". Ngoài ra, cuộc thi còn được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương, 18 năm thành lập CUSC. Các tác phẩm dự thi tốt cũng có thể dùng để tham gia các cuộc thi ảnh trong và ngoài nước

Với những lý do trên, Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ tiến hành tổ chức cuộc thi ảnh "Góc nhìn mới - Sáng tạo mới"

THÔNG TIN CUỘC THI

1. Nội dung sáng tác:

2. Thể loại:

Ảnh hiện thực (Real photo) Ảnh sáng tạo (Creative photo)
Ảnh được sáng tác bằng phương pháp hiện thực, không chấp nhận ảnh chắp ghép, làm sai lệch hiện thực. Ảnh được phép chắp ghép và sử dụng mọi biện pháp kỹ thuật, công nghệ.

3. Đối tượng dự thi:

Sinh viên đã và đang học tập tại CUSC.

4. Thời gian sáng tác:

Ảnh được chụp hoặc sáng tạo trong năm 2018 và 2019.

5. Hình thức và quy cách tác phẩm:

6. Quy định chung:

7. Cơ cấu giải thưởng:

8. Thời gian dự thi:

Nội dung thời gian
Thời hạn nộp sản phẩm dự thi từ 15/04/2019 đến 15/06/2019
Thời gian chấm giải từ 16/06/2019 đến 28/06/2019

9. Cách thức nộp sản phẩm:

Nộp sản phẩm trực tuyến bằng cách chọn vào nút đăng ký ngay bên dưới

Thông tin liên hệ

Mọi thắc mắc về biểu mẫu đăng ký hoặc thông tin về cuộc thi, vui lòng liên hệ:

10. Ban tổ chức: