Cuộc thi "Phim ngắn và Sáng tạo nhân vật Game"

Cuộc thi nhằm tạo sân chơi cho các sinh viên CUSC yêu thích điện ảnh, thiết kế mô hình nhân vật và công nghệ truyền thông. Cuộc thi còn là dịp để vận dụng kiến thức chuyên môn vào sản xuất một sản phẩm điện ảnh hoặc một mô hình nhân vật có sức lan tỏa, cũng nhằm mục đích chọn lọc được các tác phẩm tốt để tham gia các cuộc thi trong và ngoài nước.


Cuộc thi "Phim ngắn – Be a Good One"

1. Đối tượng dự thi:

2. Chủ đề: "Phim ngắn - Be a Good One"

3. Nội dung sáng tác:

4. Thể loại dự thi:

 • Tác phẩm dự thi là một trong các thể loại: phim ngắn, phim kỹ xảo, phim hoạt hình.

5. Tiêu chí đánh giá:

 • Sản phẩm tham gia dự thi được đánh giá, chấm điểm dựa trên 4 tiêu chí: Kịch bản, Kỹ thuật (công nghệ), Nghệ thuật (thẩm mỹ) và tính Hoàn thiện, tỉ trọng đánh giá cho từng tiêu chí:
  • Kịch bản: 25%
  • Kỹ thuật (công nghệ): 25%
  • Nghệ thuật (thẩm mỹ): 25%
  • Tính hoàn thiện: 25%
 • Định nghĩa các thuật ngữ:
  • Kịch bản: Là ý tưởng, nội dung, thông điệp của tác giả muốn thể hiện qua tác phẩm, kịch bản hay góp phần rất lớn cho một tác phẩm hay.
  • Kỹ thuật (công nghệ): Thể hiện qua việc ứng dụng các yếu tố kỹ thuật, công nghệ để xây dựng các tác phẩm có tính sáng tạo, thiết thực và khả dụng; khả năng biên tập, dàn dựng, hiệu chỉnh để xây dựng tác phẩm.
  • Nghệ thuật (thẩm mỹ): Thể hiện yếu tố mỹ thuật của tác phẩm; Sự kết hợp âm thanh, hình ảnh, màu sắc, chuyển động; Sử dụng hợp lý bố cục khung khình và động tác máy (camera); Sự phối hợp nhịp nhàng, tinh tế giữa các thành phần.
  • Tính hoàn thiện: Thể hiện sự hoàn thiện của tác phẩm, đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ. Sản phẩm được cung cấp kèm tài liệu dự án và các biểu mẫu có liên quan.

6. Quy định chung:

 • Các sản phẩm là đồ án môn học (project, assignment) hoặc các tác phẩm đã đạt giải trong và ngoài Trung tâm đều không được tham gia dự thi.
 • Mỗi sản phẩm dự thi khi nộp cho BTC phải đảm bảo có nội dung lành mạnh, phù hợp thuần phong mỹ tục và phải đảm bảo bản quyền tác giả, không sao chép.
 • Sinh viên phải nộp các nội dung kèm theo hồ sơ dự thi để mô tả về sản phẩm của mình đáp ứng yêu cầu của Ban tổ chức cuộc thi.
 • Mỗi nhóm dự thi phải hoàn thành việc báo cáo sản phẩm của nhóm mình. Nếu không sẽ không công nhận kết quả dự thi của nhóm đó.
 • Trung tâm được quyền sử dụng kết quả của sản phẩm dự thi cho các hoạt động của Trung tâm.

7. Cơ cấu giải thưởng:

 • 01 giải NHẤT: 1,500,000 đồng
 • 01 giải NHÌ: 1,000,000 đồng
 • 01 giải BA: 800,000 đồng
 • 02 giải Khuyến khích: 300,000 đồng

8. Quy cách nộp sản phẩm:

 • Số lượng sản phẩm dự thi theo nhóm hoặc cá nhân: không hạn chế.
 • Sản phẩm dự thi bao gồm:
  • Sản phẩm Phim (*.mp4)
  • Tài liệu dự án (*.pdf hoặc *.doc)
 • Thí sinh đăng ký và nộp bài thi trực tuyến bằng cách chọn vào nút đăng ký bên dưới:
 • *Lưu ý khi đăng ký: Nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc (thông tin có dấu *)

9. Thời hạn dự thi:

10. Ban tổ chức:


Cuộc thi "Sáng tạo nhân vật Game – Be a Super Hero"

1. Đối tượng dự thi:

2. Chủ đề: "Sáng tạo nhân vật Game - Be a Super Hero"

4. Thể loại dự thi:

 • Mô hình thiết kế: nhân vật siêu anh hùng (Game 3D).

5. Tiêu chí đánh giá:

 • Sản phẩm tham gia dự thi được đánh giá, chấm điểm dựa trên 4 tiêu chí: Sự sáng tạo, Kỹ thuật (công nghệ), Nghệ thuật (thẩm mỹ) và tính Hoàn thiện, tỉ trọng đánh giá cho từng tiêu chí:
  • Tính sáng tạo: 40%
  • Kỹ thuật (công nghệ): 20%
  • Nghệ thuật (thẩm mỹ): 20%
  • Tính hoàn thiện: 20%
 • Định nghĩa các thuật ngữ:
  • Tính sáng tạo: Là ý tưởng, nội dung, thông điệp của tác giả muốn thể hiện qua tác phẩm.
  • Kỹ thuật (công nghệ): Thể hiện qua việc ứng dụng các yếu tố kỹ thuật, công nghệ để xây dựng tác phẩm, độ phức tạp, tinh tế.
  • Nghệ thuật (thẩm mỹ): Thể hiện yếu tố mỹ thuật của tác phẩm; Sự tỷ lệ, cân đối, màu sắc, biểu cảm, chi tiết nổi bậc – đắt giá.
  • Tính hoàn thiện: Thể hiện sự hoàn thiện của tác phẩm, đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ. Sản phẩm được cung cấp kèm tài liệu dự án và các biểu mẫu có liên quan.

6. Quy định chung:

 • Nhân vật: Sinh viên có thể chọn bất kỳ nhân vật nào mà mình yêu thích (nhân vật tưởng tượng, nhân vật trong truyện, nhân vật lịch sử…)
 • Công cụ thể hiện: Các phần mềm dựng mô hình 3D: Autodesk 3Ds Max, Autodesk Maya, Zbrush…
 • Sinh viên cần thể hiện bản phác thảo tay nhân vật, và nhân vật render (kết xuất) như mô tả dưới đây:
 • Bài dự thi cần được đặt tên và mô tả cho nhân vật của mình (không quá 300 từ).
 • Tác phẩm gửi cho BTC là các tập tin ảnh *.jpg hoặc *.pdf với khổ giấy A4 (2480 x 3508 px), độ phân giải từ 150 – 300 dpi.
 • Tác phẩm dự thi chưa tham gia cuộc thi khác.
 • Mỗi sản phẩm dự thi khi nộp cho BTC phải đảm bảo có nội dung lành mạnh, phù hợp thuần phong mỹ tục và phải đảm bảo bản quyền tác giả, không sao chép.
 • Sinh viên phải nộp các nội dung kèm theo mô tả về sản phẩm của mình đáp ứng yêu cầu của BTC cuộc thi.
 • Mỗi nhóm dự thi phải hoàn thành việc báo cáo sản phẩm của nhóm mình. Nếu không sẽ không công nhận kết quả dự thi của nhóm đó.
 • Trung tâm được quyền sử dụng kết quả của sản phẩm dự thi cho các hoạt động của Trung tâm.

7. Cơ cấu giải thưởng:

 • 01 giải NHẤT: 1,200,000 đồng
 • 01 giải NHÌ: 900,000 đồng
 • 01 giải BA: 600,000 đồng
 • 02 giải Khuyến khích: 300,000 đồng

8. Quy cách nộp sản phẩm:

 • Số lượng sản phẩm dự thi theo nhóm hoặc cá nhân: không hạn chế.
 • Sản phẩm dự thi bao gồm:
  • Ảnh sản phẩm (*.jpg hoặc *.pdf).
  • Tài liệu tác phẩm (*.pdf).
 • Thí sinh đăng ký và nộp bài thi trực tuyến bằng cách chọn vào nút đăng ký bên dưới:
 • *Lưu ý khi đăng ký: Nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc (thông tin có dấu *)

9. Thời hạn dự thi:

10. Ban tổ chức: